Udruženje „SEAROCK“ je nevladina organizacija koja se bavi razvojem i unapređenjem kreativnog rada na polju afirmacije alternativne muzike. Ciljevi i djelatnost Udruženja su:

  • Afirmacija i unapređenje alternativne muzike
  • Širenje i afirmaciju muzičke kulture
  • Priredjivanje javnih nastupa, prezentacija, koncerata i multimedijalnih performansa
  • Obrazovanje novih kadrova putem tečajeva, radionica i kurseva
  • Saradnja sa istim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu
  • Stimulisanje razvoja alternativne muzičke umjetnostii
  • Saradnja sa institucijama sličnih interesovanja, republičkim i opštinskim oraganima vlasti, državnim i međunarodnim organizacijama, sa stanovišta realizacije osnovnih ciljeva i zadataka
  • Saradnja sa sredstvima javnog informisanja radi popularizacije osnovnih ciljeva
  • Organizovanje muzičkih seminara, skupova, izdavačka djelatnost

img2img1img3

Duboko vjerujemo u to i našim djelovanjem te programskim orijentacijama nastojat ćemo pokazati crnogorskom društvu da rock ima lojalne i posvećene zastupnike u našoj NVO organizaciji. Searock je zamišljen kao projekat koji neće praviti trule kompromise sa aktuelnim trendovima u muzici. Nas interesuje promovisanje pravog rocka, koji se može dobiti samo uz angažovanje provjerenih imena iz ove branše. Samo na taj način, nudeći kvalitet, sigurni smo da on možeprodrijeti do krajnjih uživalaca i da može doprinijeti da što veći broj ljudi postanu ‘ovisnici’ o muzici koju neće imati prilike svaki dan čuti ‘uživo’, i to sve na tako dobro posloženom prostoru kakav nudi ambijent ljetne pozornice u starom gradu Kotoru.